Увод

Учешће јавности је један од основних принципа одрживог управљања водама у складу одредбама Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум.

Основни циљеви поступка учешћа јавности су да:

  • обезбједи учешће јавности и подршку у имплементацији Протокола, као и транспарентност у доношењу одлука;
  • унаприједи ниво знања и јавне свијести о питањима управљања ризицима од поплава;
  • подржи успостављање ефективних структура и механизама за учешће јавности;
  • информише ширу јавност и мотивише кључне заинтересоване стране да учествују у структурама и активностима на нивоу слива ријеке Саве.

Поступак активног учешћа јавности у припреми Плана управљања поплавама у сливу ријеке Саве је започет 31. октобра 2018. године.

Форум заинтересованих страна је одржан у Београду 14-15. новембра, када је први нацрт Плана био представљен учесницима, који су имали прилику да дају коментаре на документ.