Uvod

Sudjelovanje javnosti jedno je od temeljnih načela održivog upravljanja vodama u skladu s odredbama Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum.

Osnovni ciljevi postupka sudjelovanja javnosti su:

  • osigurati sudjelovanje i podršku javnosti u provedbi Protokola, kao i transparentnost u donošenju odluka;
  • unaprijediti razinu znanja i javne svijesti o pitanjima upravljanja rizicima od poplava;
  • poticati uspostavu učinkovitih struktura i mehanizama za sudjelovanje javnosti;
  • informirati javnost i motivirati ključne dionike da sudjeluju u strukturama i aktivnostima na razini sliva rijeke Save.

Postupak aktivnog sudjelovanja javnosti u pripremi Sava FRMP započet je 31. listopada 2018. godine.

Forum dionika je održan u Beogradu 14-15. studenog, kada je sudionicima predstavljen prvi nacrt Plana, uz mogućnost komentiranja dokumenta.