Uvod

Svjetska banka pruža tehničku potporu usmjerenu na unapređenje zajedničkog upravljanja poplavama u državama sliva rijeke Save. Tehnička potpora je obezbeđena kroz projekt Unapređenje zajedničkih aktivnosti u upravljanju poplavama, financiran putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Projekt se sastoji od dvije komponente:

  1. Priprema zajedničkog Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP); i
  2. Uspostavljanje sustava prognoze i ranog upozoravanja (FFWS) u slivu rijeke Save.

Projekt ima posebnu važnost zato što izravno podržava ispunjenje ciljeva Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete i učinkovitosti zajedničkog upravljanja poplavama, kao i kapaciteta za prognozu u slivu rijeke Save. Projekt je usmeren na poboljšanje suradnje država koje dijele sliv rijeke Save i stvaranje uvjeta za održivu obranu od poplava.

Priprema Sava FRMP daje osnovne strateške smernice i operativne savjete za unapređenje usklađenosti sa Direktivom o poplavama (FD) i Okvirnom direktivom o vodama (WFD). Sava FRMP obezbeđuje koordinirano planiranje mjera i podržava provedbu zajedničkih akivnosti zemalja sliva koje surađuju u okviru Savske komisije. Plan definiše prioritetne mjere uzimajući u obzir stanovništvo, gospodarske aktivnosti, infrastrukturu, okoliš i kulturno nasljeđe, u skladu sa zahtjevima pravnog okvira Europske unije, podržavajući primjenu načela solidarnosti i pravila nenanošenja štete, po kojem mjere planirane na teritoriju jedne države ne smeju svojom veličinom ili utjecajem značajno povećati rizike od poplava na području drugih država.

Projekt pripreme Sava FRMP je podržan od strane Svjetske banke, a provodi ga konzultantska tvrtka EPTISA Servicios de Ingeneria, S.L. (Španjolska), uz koordinaciju i suradnju sa Savskom komisijom.

Ova mikro stranica je razvijena uz financijsku potporu Zajedničkog europskog fonda za Zapadni Balkan, kao dio Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Iskazani stavovi su stavovi projektnog tima konzultanta i stoga se ni na koji način ne mogu smatrati stavovima ili zvaničnim mišljenjem partnerskih institucija Zajedničkog europskog fonda za Zapadni Balkan, kao ni EBRD i EIB, kao su-upravljačkih institucija Zajedničkog europskog fonda za Zapadni Balkan.