Kontakti

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Kneza Branimira 29/II
10000 Zagreb

tel: +385 1 4886960
fax: +385 1 4886986

e-mail: isrbc@savacommission.org