KONSULTACIJE O NACRTU PLANA

Konsultacije o nacrtu Plana provedene su od 31. oktobra do 1. decembra 2018. godine.

 


Ukupno je pristiglo 160 komentara na nacrt Plana. U toku postupka valorizacije zaključeno je da je 61 komentar opravdan, a njih 99 nisu bili prihvaćeni. Od 61 opravdane primjedbe, za njih 45 je zaključeno da treba napraviti ispravke / poboljšanja u tekstu nacrta Plana.
Cijeli proces uključivanja javnosti u izradu Plana je iscrpno opisan u sljedećem dokumentu:


Rezime postupka učešća javnosti u pripremi nacrta Plana - eng

Rezime postupka učešća javnosti u pripremi nacrta Plana - hrv


Konačni nacrt Plana, sa poboljšanjima napravljenim na osnovu opravdanih primjedbi, biće dostupan za preuzimanje s ovih stranica.

Želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali u procesu konsultacija i time pomogli
u kreiranju Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save!