Uvod

Svjetska banka pruža tehničku podršku usmjerenu na poboljšanje zajedničkog upravljanja poplavama u državama sliva rijeke Save. Tehnička podrška je obezbeđena kroz projekat Unapređenje zajedničkih aktivnosti u upravljanju poplavama, koji se finansira putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Projekat se sastoji od dvije komponente:

  1. Priprema zajedničkog Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP); i
  2. Uspostavljanje sistema prognoze i ranog upozoravanja (FFWS) u slivu rijeke Save.

Projekat ima posebnu važnost zato što direktno podržava ispunjenje ciljeva Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Opšti cilj projekta je da unapredi kvalitet i efektivnost zajedničkog upravljanja poplavama, kao i kapaciteta za prognozu u slivu reke Save. Projekat je usmeren na poboljšanje saradnje država koje dijele sliv rijeke Save i stvaranje uslova za održivu odbranu od poplava.

Priprema Sava FRMP daje osnovne strateške smernice i operativne savjete za unapređenje usklađenosti sa Direktivom o poplavama (FD) i Okvirnom direktivom o vodama (WFD). Sava FRMP obezbeđuje koordinirano planiranje mjera i podržava sprovođenje zajedničkih akivnosti zemalja sliva koje sarađuju u okviru Savske komisije. Plan definise prioritetne mjere uzimajuci u obzir stanovništvo, ekonomske aktivnosti, infrastrukturu, životnu sredinu i kulturno nasleđe, u skladu sa zahtjevima pravnog okvira Evropske unije, podržavajući primjenu načela solidarnosti i pravila nenanošenja štete, prema kojem mjere planirane na teritoriji jedne države ne smeju svojom veličinom ili uticajem značajno povećati rizike od poplava na području drugih država.

Projekat pripreme Sava FRMP je podržan od strane Svjetske banke, a sprovodi ga konsultantska kompanija EPTISA Servicios de Ingeneria, S.L. (Španija), uz koordinaciju i saradnju sa Savskom komisijom.

Ova mikro stranica je razvijena uz finansijsku podršku Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan, kao dio Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Iskazani stavovi su stavovi projektnog tima konsultanta i stoga se ni na koji način ne mogu smatrati stavovima ili zvaničnim mišljenjem partnerskih institucija Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan, kao ni EBRD i EIB, kao su-upravljačkih institucija Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan.