О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Седнице Савске комисије

Оквирним споразумом успостављена je Међународна комисија за слив реке Саве као заједничка институција са међународном правном способношћу неопходном за извршење њених функција. Сачињавају је два представника сваке стране Оквирног споразума, односно члан и заменик члана из сваке стране Оквирног споразума који заједно имају само један глас у Савској комисији.

Седиште Савске комисије је Загреб, Република Хрватска. Статус Савске комисије у Републици Хрватској је регулисан Уговором о седишту потписаним између Савске комисије и Владе Републике Хрватске 02. новембра 2005. године у Загребу. У складу са Уговором о седишту, Савска комисија поседује међународну правну способност и својство правног лица неопходне за обављање њених функција у Републици Хрватској, и има статус међународне организације са уобичајеним привилегијама и имунитетима. Влада Републике Хрватске је такође осигурала и радне просторије Савске комисије и њеног Секретаријата смештеног у Загребу.

У циљу спровођења Оквирног споразума, Савска комисија доноси две врсте аката: одлуке и препоруке. Одлуке се доносе у области пловидбе са циљем обезбеђења сигурности пловидбе, услова за финансирање изградње пловних путева и њихово одржавање, као и на њен рад, буџет и процедуре.
Одлуке се доносе једногласно и, у складу са Оквирним споразумом, обавезујуће су за све стране Оквирног споразума осим ако за одлуке из области пловидбе било који члан Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавести Савску комисију да одлука подлеже одобрењу надлежног тела његове државе. О свим другим питањима у вези са спровођењем Оквирног споразума Савска комисија доноси препоруке.
План обележавања