О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Одлуке и Препоруке Савске комисије

Назив Језик
Одлука 2/20 План обележавања и одржавања пловног пута реке Саве и њених пловних притока за 2020. годину english
Одлука 13/19 Стандард за електронско извештавање са пловила у унутрашњој пловидби на сливу реке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 7/19 о оснивању Форума заинтересованих страна за израду Студије о процени утицаја на животну средину и пројектне документације за активност Побољшање услова пловидбе на реци Сави од ркм 300 до ркм 329 српски
Одлука 1/19 План обележавања и одржавања пловног пута реке Саве и њених пловних притока за 2019. годину english
Одлука 13/18 Правила о обележавању пловног пута на сливу реке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 12_18 Приручник за радиотелефонску службу у сливу ријеке Саве
Одлука 11/18 Стандард за саопштења бродарству у унутрашњој пловидби у сливу реке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 5/17 Класификациј пловног пута реке Саве српски
ПРЕПОРУКА 1_19 о коришћењу уједначених образаца за граничну контролу пловила у сливу р. Саве срп_енг
Одлука 16/14_Правила за одређивање зимовника и зимских склоништа на сливу реке Саве српски

ПОМОЋ