O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Zasedanja Savske komisije

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (OSSB) je ustanovil Mednarodno komisijo za Savski bazen, ki predstavlja združeno institucijo z mednarodno pravno sposobnostjo, ki je potrebna za izpolnjevanje njenih funkcij, npr. izvajanje OSSB. Komisijo sestavljata po dva predstavnika vsake Pogodbenice, ki imata skupaj le po en glas pri glasovanju v Savski komisiji.

Sedež Savske komisije se nahaja v Zagrebu na Hrvaškem. Status Savske komisije v Republiki Hrvaški ureja Sporazum o sedežu komisije med Savsko komisijo in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan dne 2. novembra 2005 v Zagrebu. V skladu s Sporazumom o sedežu ima Savska komisija mednarodno pravno sposobnost in status pravne osebe potreben za izvajanje funkcij v Republiki Hrvaški, ter status mednarodne organizacije z običajnimi privilegiji in imunitetami. Vlada Republike Hrvaške je Savski komisiji in njenemu Sekretariatu zagotovila tudi delovne prostore v Zagrebu.

V namen izvajanja OSSB Savska komisija sprejema dve vrsti aktov: odločbe in priporočila. Odločbe se sprejemajo na področju plovbe s ciljem, da se zagotovi varnost plovbe, na področju zahtev za financiranje izgradnje vodnih poti in njihovega vzdrževanja, ter njenega dela, proračuna in postopkov.
Odločbe se sprejemajo soglasno in so, v skladu z OSSB, obvezne za vse Pogodbenice, razen v primeru odločb na področju plovbe, kjer lahko katerikoli izmed članov Savske komisije umakne svoj glas v roku 30 dni po sprejetju odločitve, oz. obvesti Savsko komisijo, da mora odločbo odobriti ustrezni organ oblasti v njegovi državi. Glede vseh drugih zadev v zvezi z izvajanjem OSSB Savska komisija sprejema priporočila.