O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma

Sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu kot pomembni institucionalni mehanizem izvajanja Okvirnega sporazuma predstavlja dobro priložnost za dodatno krepitev vloge Savske komisije pri razvoju regionalnega sodelovanja med savskimi državami in priznavanju njihovih skupnih interesov, ki jih je mogoče doseči preko Savske komisije, ter z aktivnim sodelovanjem z mednarodno skupnostjo. Zaradi različnega položaja Pogodbenic Okvirnega sporazuma, glede na njihovo članstvo v Evropski uniji, se povečuje potreba po aktivnejšem udeleževanju Savske komisije na regionalni ravni, da bi izrabili vse možnosti za uresničevanje ciljev Okvirnega sporazuma. 

Sestanek Pogodbenic je predvideno vsaki dve leti. Namen zasedanja je pregled dela in dejavnosti Savske komisije, sprejemanje sklepov na podlagi predlogov in priporočil Savske komisije, obravnavanje in sprejemanje predlogov za nove protokole in spremembe Okvirnega sporazuma, ter obravnavanje in prevzemanje vseh morebitnih dodatnih potrebnih aktivnosti za doseganje namena Okvirnega sporazuma.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Guidelines for preparation of Conutry Report on FASRB Implementation