O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

O slivu rijeke Save

05.02.2009.
Reka Sava je tretji najdaljši pritok reke Donave, ter pritok z največjim pretokom. Dolžina reke od njenega glavnega izvira v zahodnem delu slovenski gora do rečnega ustja v Beogradu je približno 944 km.
 
Teče slozi štiri države (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija) in povezuje tri glavna mesta (Ljubljano v Sloveniji, Zagreb na Hrvaškem in Beograd v Srbija). Tudi četrto glavno mesto- Sarajevo v Bosni i Herzegovini leži v porečju reke Save.

Njeno porečje obsega poršino 97.713 km2 in pokriva znaten del Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, ter majhen del območja Albanije (Tabela 1).

                  Tabela 1. Glavni podatki o porečju reke Save
Država Delež po državi
(km²)
Delež po državi
(%)
Slovenija 11,734.8 12.0
Hrvaška 25,373.5 26.0
Bosna i Hercegovina 38,349.1 39.2
Srbija 15,147.0 15.5
Črna Gora 6,929.8 7.1
Albanija 179.0 0.2
Skupaj 97,713.2 100.0

S povprečnim pretokom velikosti približno 1564 m3/s reka Sava predstavlja najpomembnejši pritok reke Donave in prispeva skoraj 25% k celotnemu pretoku Donave. To pomeni, da ima trajnostno upravljanje porečja reke Sava znaten vpliv na povodje reke Donave oziroma Donavskega bazena.

Reka Sava ima zaradi svoje izrazite biološke in pokrajinske raznolikosti velik pomen za povodje reke Donave. Sava ima v svojem porečju največjo površino naplavinskih mokrišč v Donavskem bazenu (Posavina – Osrednji Savski bazen), ter velike nižinske gozdne površine. Reka Sava je edinstven primer reke, ki ima nekatera poplavna območja še vedno neokrnjena kar omogoča blaženje poplav, ter biološko raznolikost.

V Savskem bazenu so bila imenovana štiri Ramsarska območja: Cerkniško jezero (SLO), Lonjsko Polje (CRO), Bardača (B&H) in Obedska Bara (SER). Porečje reke Save ima tudi številna pomembna območja s pticami in rastlinami, zaščitena območja, ter območja Natura 2000.

Dandanes je za velika plovila omogočena plovba po reki Savi do Slavonskega Broda (km 377) in za majhna plovila do Siska (km 583).

Osnovni podatki o glavnih pritokih reke Save so podani v tabeli 2.
Table 2. Pritoki prvega reda reke Save
Ime reke Pritok Porečje Dolžina Država Delež v bazenu
(l-levi; (km²) [km] / (km²)
d-desni)
Ljubljanica d 1,860.0 41.0 SLO
Savinja l 1,849.0 93.9 SLO
Krka d 2,247.0 94.6 SLO
Sotla/Sutla l 584.3 88.6 SLO, HR SLO - 450.8 km2; HR - 133.5 km2
Krapina l 1,244.0 65.6 HR
Kupa/Kolpa d 10,225.6 297.2 HR, SLO HR - 8,412.0 km2; SLO - 1,101.0 km2; BIH - 712.6 km2
Lonja l 4,286.1 82.8 HR
Ilova l 1,815.7 100.3 HR
Una d 9,828.9 214.6 BIH, HR BIH - 8,142.9 km2; HR - 1,686.0 km2
Vrbas d 6,273.8 249.7 BIH
Orljava l 1,615.7 99.5 HR
Ukrina d 1,504.0 80.7 BIH
Bosna d 10,809.8 281.6 BIH
Tinja d 904.0 99.4 BIH
Drina d 20,319.9 346.0 BIH, MNE, SER, ALB BIH - 7,118.9 km2; MNE - 6,929.8 km2; SER - 6,092.2 km2; ALB - 179.0 km2
Bosut l 2,943.1 / HR, SER HR - 2,375.0 km2; SER - 568.1 km2
Kolubara d 3,638.4 86.6 SER
Koledar
forwardbackavgust 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja