O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Vizija

12.12.2008.

Osnovna vizija Mednarodne komisije za savski bazen (ISRBC) je prekomejno sodelovanje v okviru trajnostnega razvoja v regiji, ki temelji na naslednjih načelih:

 • Suverena enakost, ozemeljska celovitost, vzajemna pomoč, ter dobra vera;
 • Vzajemno spoštovanje državne zakonodaje, inštitucij in organizacij;
 • Sodelovanje v skladu z evropskimi direktivami kot npr. Okvirna direktiva o vodah (WDF) in Direktiva o poplavah;
 • Redno izmenjavanje informacij v porečju v zvezi z: vodnim režimom, režimom plovbe, zakonodajo, organizacijskimi strukturami, ter upravnimi in tehničnimi praksami;
 • Sodelovanje z ostalimi mednarodnimi organizacijami kot so npr. Mednarodna komisija za zaščito reke Donave, Donavska komisija, UNECE ter inštitucije EU;
 • Razumna in pravična uporaba vode;
 • Zagotavljanje neoporečnosti vodnega režima v porečju;
 • Zmanjšanje čezmejnih vplivov, ki jih povzročajo gospodarske in druge dejavnosti v državah pogodbenicah,

in vsebuje vse elemente upravljanja z vodnimi viri, kot so:  

 • trajnostne naloge (zaščita/izboljšanje kvalitete in količine vode, ter vodnega eko-sistema);
 • zaščita pred škodljivim delovanje vode (poplava, led, suša in nesreče);
 • razvojne aktivnosti (kot npr. plovba, hidroenergija, oskrba z vodo, namakanje, rekreacija in turizem ter ostale vrste uporabe vode);

Rezultat dela ISRBC in implementacije okvirnega sproazuma o savskem bazenu so dolgoročne koristi za porečje reke Sava in širše tudi za povodje reke Donave, ki obsegajo: 

 • uvajanje mednarodnega pravnega reda z jačanjem instrumentov mednarodnega vodnega prava;
 • uvajanje mednarodnega pravnega reda za plovbo;
 • uvajanje mednarodenga pravnega reda za zaščito okolja;
 • uvajanje pravil EU, ki se nanašajo na vodne vire v Donavskem in Savskem bazenu.
 •  
Koledar
forwardbackavgust 2019
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja