O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sjednice Savske komisije

Okvirnim sporazumom osnоvana je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save kao zajednička institucija s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje njenih funkcija. Čine je dva predstavnika svake stranke Okvirnog sporazuma, odnosno član i zamjenik člana iz svake stranke koji zajedno imaju samo jedan glas u Savskoj komisiji.

Sjedište Savske komisije je Zagreb, Republika Hrvatska. Status Savske komisije u Republici Hrvatskoj je reguliran Ugovorom o sjedištu potpisanim između Savske komisije i Vlade Republike Hrvatske 02. studenoga 2005. godine u Zagrebu. U skladu sa Ugovorom o sjedištu, Savska komisija ima međunarodnu pravnu sposobnost i pravnu osobnost potrebnu za obavljanje njenih funkcija u Republici Hrvatskoj, te ima status međunarodne organizacije s uobičajenim povlasticama i izuzećima. Vlada Republike Hrvatske je također osigurala i radne prostorije Savske komisije i njenog Tajništva u Zagrebu.

Radi provedbe Okvirnog sporazuma, Savska komisija donosi dvije vrste akata: odluke i preporuke. Odluke se donose u području plovidbe s ciljem osiguranja sigurnosti plovidbe, uvjeta za financiranje izgradnje plovnih puteva i njihovo održavanje, kao i na njen rad, proračun i postupke.
Odluke se donose jednoglasno i, u skladu s Okvirnim sporazumom, obvezujuće su za sve stranke osim ako za odluke iz područja plovidbe neki od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 30 dana od dana donošenja odluke ili obavijesti Savsku komisiju da odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države. O svim drugim pitanjima u vezi sa provedbom Okvirnog sporazuma Savska komisija donosi preporuke.