О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Подручја рада

12.12.2008.
Међународна комисија за слив ријеке Саве (ISRBC) основана је у сврху имплементације Оквирног споразума о сливу ријеке Саве и реализације међусобно договорених циљева:
  1. успостављање међународног режима пловидбе на ријеци Сави и њеним притокама;
  2. успостављање одрживог управљања водама;
  3. предузимање мијера за спрјечавање или ограничавање опасности, као што су поплаве, опасности од леда, суше и инцидената који обухватају супстанце штетне по воду, као и редуковање или елиминисање њихових неповољних посљедица.
Ти се циљеви остварују низом активности који укључује:
  1. Усклађивање развоја заједничких/интегрисаних планова за слив ријеке Саве, као што су План за управљање сливом ријеке Саве, План за управљање ризицима од поплава и План сигурности;
  2. Усклађивање успостављања интегрисаних система за слив ријеке Саве, као што су ГИС, РИС (Ријечни информациони сервиси) те Системии надзора, предвиђања и раног упозоравања (за спрјечавање незгода и надзор, те за заштиту од поплава);
  3. Припрема и реализација развојних програма и осталих стратешких докумената, спровођење и координација припреме студија и пројеката;
  4. Хармонизација националних прописа с ЕУ прописима;
  5. Израда додатних протокола за FASRB;
  6. Сарадња и учешће јавности.
План обиљежавања