О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Сједнице Савске комисије

Оквирним споразумом успостављена је Међународна комисија за слив ријеке Саве као заједничка институција са међународном правном способношћу неопходном за извршење њених функција. Сачињавају је два представника сваке стране Оквирног споразума, односно члан и замјеник члана из сваке стране Оквирног споразума који заједно имају један глас у Савској комисији.

Сједиште Савске комисије је Загреб, Република Хрватска. Статус Савске комисије у Републици Хрватској је регулисан Уговором о сједишту потписаним између Савске комисије и Владе Републике Хрватске 02. новембра 2005. године у Загребу. У складу са Уговором о сједишту, Савска комисија посједује међународну правну способност и својство правног лица неопходне за обављање њених функција у Републици Хрватској, и има статус међународне организације са уобичајеним привилегијама и имунитетима. Влада Републике Хрватске је такође осигурала и радне просторије Савске комисије и њеног Секретаријата смјештеног у Загребу.

За сврху спровођења Оквирног споразума, Савска комисија доноси двије врсте аката: одлуке и препоруке. Одлуке се доносе у области пловидбе са циљем обезбјеђења сигурности пловидбе, услова за финансирање изградње пловних путева и њихово одржавање, као и на њен рад, буџет и процедуре.
Одлуке се доносе једногласно и, у складу са Оквирним споразумом, обавезујуће су за све стране Оквирног споразума осим ако за одлуке из области пловидбе било који члан Савске комисије повуче свој глас у року од 30 дана од дана доношења одлуке или обавијести Савску комисију да одлука подлијеже одобрењу надлежног тијела његове државе. О свим другим питањима у вези са спровођењем Оквирног споразума Савска комисија доноси препоруке.
План обиљежавања