О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак страна Оквирног споразума

Састанак страна Оквирног споразума, као веома битан институционални механизам имплементације Оквирног споразума, представља добру прилику за додатно јачање улоге Савске комисије у развоју регионалне сарадње између савских земаља, као и за препознавање њихових заједничких интереса који се могу остварити путем Савске комисије и уз активну сарадњу са међународном заједницом. Различит статус страна Оквирног споразума у односу на чланство истих у Европској Унији повећава потребу за активнијим учешћем Савске комисије на регионалном нивоу како би се искористиле све могућности за реализацију циљева Оквирног споразума.

Предвиђено је да се састанак страна Оквирног споразума одржава најмање једанпут сваке двије године у циљу надзирања рада и активности Савске комисије, доношења одлука на основу приједлога и препорука Савске комисије, разматрања и усвајање приједлога нових протокола и допуна Оквирног споразума, као и разматрање и предузимање одређених додатних радњи неопходних за сврху испуњења Оквирног споразума. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Guidelines for preparation of Conutry Report on FASRB Implementation

План обиљежавања