О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Функционисање

12.12.2008.
Уопштено говорећи, Савској комисији је дат мандат да доноси одлуке у области пловидбе и да доноси препоруке о свим осталим питањима.

Такође у блиској будућности треба очекивати да ће Савска комисија постати централна тачка у идентификацији и спровођењу пројеката од регионалног значаја, што ће довести до јачања заједничке сарадње земаља у сливу ријеке Саве по питању управљања водама.

Основна шема процеса доношења одлука са правном основом је приказана на Слици 2. Савска комисија на својим сједницама поставља специфична питања за истраживање за Секретаријат и/или стручне групе. Након што се пронађе рјешење, Секретаријат исти презентује Савској комисији са препоруком о наредним корацима. У складу са препорукама Секретаријата, Савска комисија, на својим редовним или ванредним сједницама усваја одлуке и препоруке Странама. Одлуке које Савска комисија доноси у подручју пловидбе имају обавезујући карактер по све Стране, а исте се односе на одлуке које су донешене са циљем да осигурају услове за безбједну пловидбу и услове за финансирање изградње пловних путева и њихово одржавање. У подручју управљања водама, Савска комисија доноси само препоруке. Обе, и одлуке и препоруке, се доносе једногласно.

Слика 1: Функционисанје ИСРБЦ-а

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Тијела надлежна за спровођење Оквирног споразума_СВИ ЈЕЗИЦИ