О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Одлуке и Препоруке Савске комисије

Назив Језик
Одлука 2/20 План обиљежавања и одржавања пловног пута ријеке Саве и њених пловних притока за 2020. годину english
Одлука 13/19 Стандард за електронско извјештавање са пловила у унутрашњој пловидби на сливу ријеке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 7/19 о оснивању Форума заинтересованих страна за израду Студије о процјени утицаја на животну средину и пројектне документације за активност Побољшање услова пловидбе на ријеци Сави од ркм 300 до ркм 329 БИХ српски
Одлука 1/19 План обиљежавања и одржавања пловног пута ријеке Саве и њених пловних притока за 2019. годину english
Одлука 13/18 Правила о обиљежавању пловног пута на сливу ријеке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 12_18 Приручник за радиотелефонску службу у сливу ријеке Саве
Одлука 11/18 Стандард за саопштења бродарству у унутрашњој пловидби у сливу ријеке Саве (на енглеском језику) english
Одлука 5/17 Класификацији пловног пута ријеке Саве БИХ српски
ПРЕПОРУКА 1_19 о коришћењу уједначених образаца за граничну контролу пловила у сливу р. Саве бих_срп_енг
Одлука 16/14_Правила за одређивање зимовника и зимских склоништа на сливу ријеке Саве БИХ српски

ПОМОЋ