О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Адресар

Међународна комисија за слив ријеке Саве

Кнеза Бранимира 29/II
10000 Загреб

Тел: + 385 1 488 69 60
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: isrbc@savacommission.org
 
Драган Зељко, Секретар

Тел: + 385 1 488 69 60
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: dzeljko@savacommission.org
 
Жељко Милковић , Замјеник Секретара за пловидбу

Тел: + 385 1 488 69 62
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: zmilkovic@savacommission.org
 
Драганa Миловановић, Замјеник Секретара за интегрално управљање сливом и водно планирање

Тел: + 385 1 488 69 68
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: dmilovanovic@savacommission.org
 
Само Грошељ, Замјеник Секретара за заштиту вода и водног екосистема

Тел: + 385 1 488 69 67
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: sgroselj@savacommission.org
 
Мелита Жижановић-Дакић, Посебни савјетник за правна и општа питања

Тел: + 385 1 488 69 66
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: mzizanovic@savacommission.org
 
Мајда Деспотовић, Посебни савjетник за економска и финансијска питања

Тел: + 385 1 488 69 65
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: mdespotovic@savacommission.org
 
Душко Исаковић, Савјетник за техничка питања пловидбе

Тел: + 385 1 488 69 63
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: disakovic@savacommission.org
 
Горан Шукало, Савјетник за безбједност пловидбе

Тел: + 385 1 488 69 64
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: gsukalo@savacommission.org
 
Мирза Сарач, Савјетник за заштиту од штетног дјеловања вода и ванредних утицаја на водни режим

Тел: + 385 1 488 69 72
Факс: + 385 1 488 69 86
e-mail: msarac@savacommission.org
 
План обиљежавања