O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Područja rada

12.12.2008.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) osnovana je u svrhu implementacije Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i realizacije međusobno dogovorenih ciljeva: 
  1. uspostava međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim pritokama;
  2. uspostava održivog upravljanja vodama;
  3. poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao što su poplave, opasnosti od leda, suše i incidenata koji obuhvaćaju supstance štetne po vodu, kao i reduciranje ili eliminiranje njihovih nepovoljnih posljedica.
Ti se ciljevi ostvaruju nizom aktivnosti koji uključuje: 
  1. Usklađivanje razvoja zajedničkih/integriranih planova za sliv rijeke Save, kao što su Plan za upravljanje slivom rijeke Save, Plan za upravljanje rizicima od poplava i Plan sigurnosti;
  2. Usklađivanje uspostave integriranih sustava za sliv rijeke Save, kao što su GIS, RIS (Riječni informacijski servisi) te Sustavi nadzora, predviđanja i ranog upozoravanja (za sprječavanje nezgoda i nadzor te za zaštitu od poplava);
  3. Priprema i realizacija razvojnih programa i ostalih strateških dokumenata, provođenje i koordinacija pripreme proučavanja i projekata;
  4. Harmonizacija nacionalnih propisa s EU propisima;
  5. Izrada dodatnih protokola za FASRB;
  6. Suradnja i sudjelovanje javnosti.