O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Vizija

12.12.2008.
Vizija Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) je prekogranična suradnja radi održivog razvoja regije, koja se temelji na:
 • suverenoj jednakosti, teritorijalnom integritetu, međusobnoj koristi i dobroj vjeri;
 • međusobnom uvažavanju nacionalnog zakonodavstva, institucija i organizacija;
 • suradnji u skladu s pravilima WFD i Direktive o poplavama;
 • redovitoj razmjeni informacija unutar sliva o: vodnom režimu, režimu plovidbe, legislativi, organizacionim strukturama, administrativnoj i tehničkoj praksi;
 • suradnji s ostalim međunarodnim organizacijama (kao što su Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Europska komisija, Ujedinjeni narodi, itd.);
 • osiguravanju integriteta vodnog režima unutar sliva;
 • razumnom i pravičnom korištenju vode;
 • smanjenju prekograničnih utjecaja prouzročenih gospodarskim i ostalim aktivnostima;
 • prevenciji nastanka značajnijih šteta uzrokovanih od druge strane/strana, prilikom korištenja voda u slivu,
i uključuje upravljanje cjelokupnim vodnim resursima:
 • pitanja održivosti (zaštita/unaprijeđenje kakvoće vode, količine vode i akvatičkog ekosustava);
 • zaštita od štetnih efekata vode (usljed poplava, leda, suša i akcidenata);
 • razvojem aktivnosti (npr. plovidbe, hidrotehnike, vodoopskrbe, navodnjavanja, rekreacije i turizma, i drugih oblika korištenja vode).
Dugoročna korist proistekla iz rada ISRBC i primjene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save uvažavajući činjenicu da je Sava podsliv Dunava biti će:
 • uspostava sustava međunarodnog prava kroz primjenu instrumenata međunarodnog prava,
 • primjena međunarodnog plovidbenog prava,
 • primjena međunarodnih propisa u oblasti zaštite okoliša,
 • implementacija odgovarajućih propisa EU, već primjenjenih na vodne resurse rijeke Dunav, na sliv rijeke Save.
Kalendar
forwardbackkolovoz 2019
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja