O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Adresar

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Kneza Branimira 29/II
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 488 69 60
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: isrbc@savacommission.org
 
g. Dragan Zeljko, Sekretar

Tel: + 385 1 488 69 60
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: dzeljko@savacommission.org
 
g. Željko Milković, Zamjenik sekretara za plovidbu

Tel: + 385 1 488 69 62
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: zmilkovic@savacommission.org
 
gđa. Dragana Milovanović, Zamjenik sekretara za integralno upravljanje slivom i vodno planiranje

Tel: + 385 1 488 69 68
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: dmilovanovic@savacommission.org
 
g. Samo Grošelj, Zamjenik sekretara za zaštitu voda i vodnog ekosustava

Tel: + 385 1 488 69 67
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: sgroselj@savacommission.org
 
gđa. Melita Žižanović-Dakić, Posebni savjetnik za pravna i opća pitanja

Tel: + 385 1 488 69 66
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: mzizanovic@savacommission.org
 
gđa. Majda Despotović, Posebni savjetnik za ekonomska i financijska pitanja

Tel: + 385 1 488 69 65
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: mdespotovic@savacommission.org
 
Duško Isaković, Savjetnik za tehnička pitanja plovidbe

Tel: + 385 1 488 69 63
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: disakovic@savacommission.org
 
g. Goran Šukalo, Savjetnik za sigurnost plovidbe

Tel: + 385 1 488 69 64
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: gsukalo@savacommission.org
 
g. Mirza Sarač, Savjetnik za zaštitu od štetnog djelovanja voda i vanrednih utjecaja na vodni režim

Tel: + 385 1 488 69 72
Fax: + 385 1 488 69 86
e-mail: msarac@savacommission.org