O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Saopćenje brodarstvu br. 45/19 hrv

12.08.2019.
Saopćava se zapovjednicima brodova i sastava, zapovjednicima plovila, brodarskim poduzetnicima i tijelima sigurnosti unutrašnje plovidbe, da je ekipa za obilježavanje plovnih puteva Sektora za vodne putove iz MMPI sa M/Č RH-7-VK dana 06.08.2019. god. na rijeci Savi, obavila pregled i obilježavanje plovnog puta rijeke Save od Jasenovca rkm 515 do Siska rkm 593 km te rijeci Kupi dana 07.08.2019.god. od rkm 0 do rkm 2 kako slijedi u tabelarnom prikazu:  

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Saopćenje brodarstvu br. 45/19 hrv

Kalendar
forwardbackdecembar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja