О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Претходна студија оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве

завршетак:  19.03.2007.почетак:  25.12.2006.
Сава је у СФРЈ била важна саобраћајна жила куцавица, али су распадом СФРЈ, те економским падом током 80-их и 90-их година двадесетог века саобраћај и пловидба на Сави скоро замрли.

Тренутно, Сава се отежано користи у саобраћајне сврхе. Остали видови саобраћаја се (лагано) оправљају, али унутрашњи пловни путеви су и даље запостављени. Разлози за такву ситуацију, поред осталих јесу:
  • изостанак одржавања и инвестирања у унутрашње пловне путеве, што резултира лошом инфраструктуром;
  • слаба интермодалност;
  • oштећене луке и инфраструктура на пловним путевима угрожавају безбедност пловидбе;
  • слабији економски развој резултује недовољним количинама терета.
Посвуда у Европи унутрашњи водни саобраћај је конкурентан вид саобраћаја, еколошки прихватљив, те смањује гужве на путевима. Велика предност пловног пута реке Саве је у томе што повезује економије Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Савска комисија је препознала потенцијале транспорта реком Савом. Један од стратешких циљева, заједнички договорен између чланица Савске комисије, је да успоставе међународни режим пловидбе на реци Сави.

Узимајући у обзир наведене чињенице, Савска комисија је у име Министарства мора, туризма, промета и развитка Републике Хрватске (инвеститор ове Претходне студије оправданости) припремила Пројектни задатак Претходне студије оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве.
Главни корисници Студије су Министарство мора, туризма, промета и развитка Републике Хрватске и сама Савска комисија. Студија је обухватила период од 2006. – 2026. године, а израђена је на основу Пројектног задатка, Консултантовог техничког предлога, Почетног извештаја (достављен у Јануару 2007), дискусија и састанака са кључним учесницима и интересним странама у саобраћају на унутрашњим пловним путевима. као и информација и коментара добијених од корисника Студије. Студије је обрадила рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве на IV категорију пловног пута у складу са одлуком о Детаљним параметрима за класификацију пловног пута на реци Сави (Савска комисија 2006. године).

Лична карта Студије:
Датум почетка:
24. децембар 2006
Рок израде:
12 недеља
Водећи консултант:
Witteveen+Bos (Холандија),
у сарадњи са:

  • NEA – Transport Research and Training (Холандија);
  • CRUP – Центар за развој унутарње пловидбе (Хрватска).
Државе корисници Студије:
Република Хрватска и Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC).
Уговарач:
Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC).

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Претходна студијa оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве - верзија на енглеском језику

Преузми документ»

Претходна студијa оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве - верзија на хрватском језику

Преузми документ»

Презентација Претходнe студије оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве - верзија на енглеском језику

Преузми документ»

Презентација Претходнe студије оправданости за рехабилитацију и развој пловног пута реке Саве - верзија на хрватском језику