O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Predhodna študija za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save

konec:  19.03.2007.začetek:  25.12.2006.
Reka Sava je bila v bivši državi SFRJ pomembna prometna žila, po kateri se je redno odvijal promet. Po razpadu SFRJ in zaradi zmanjšanja gospodarstva v 80 in 90 letih dvajsetega stoletja sta transport in plovba po Savi skoraj zamrla.

Trenutno se Sava le delno koristi za potrebe prometa. Ostala področja v prometu se (počasi) popravljajao, promet po celinskih vodah pa je še vedno zapostavljen. Razlogi za takšno situacijo na tem področju so naslednji:
  • pomanjkanje vzdrževanja in investicij v plovbna območja po celinskih vodah, kar se odraža v slabi infrastrukturi;
  • slaba povezanost s cestnim in železniškim omrežjem;
  • poškodovana rečna pristanišča in oslala infrastruktura na plovbnem območju, ki ogrožajo varnost plovbe;
  • slabši ekonomski razvoj na tem območju zaradi posledic vojne (1990), kar se odraža pri transportu manjših količinah blaga.
Povsod v Evropi je promet po celinskih poteh pomembno področje, ki je ekološko sprejemljiv in zmanjšuje obremenjenost na cestah in na železnici. Velika prednost reke Save je, da povezuje gospodarstvo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Herzegovini in Srbiji. Savska komisija je prepoznala velik potencial za razvoj prometa na reki Savi, saj je eden od strateških ciljev, ki je bil dogovorjen med vsemi članicami Savske komisije, tudi vzpostava mednarodnega režima plovbe po reki Savi.
Glede na zgoraj navedena dejstva, je Savska komisija v imenu Ministrstva morja, turizma, prometa in razvoja Republike Hrvaške kot investitorja, pripravila projektno nalogo za izdelavo Predhodne študije za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save.
Glavni uporabniki študije sta Ministrstvo morja, turizma, prometa in razvoja Republike Hrvaške in Savska komisija. Študija je izdelana za čas od 2006 do 2026, izdelana pa je na osnovi projektne naloge, tehničnega predloga izdelovalca-konzultanta, uvodnega poročila, ki je bilo dostavljeno v januarju 2007, sestankov in razgovorov med različnimi deležniki v prometu po celinskih vodah, kot tudi informacij in komentarjev pridobljenih s strani uporabnikov študije. V študiji je konzultant obdelal obnovo in razvoj plovbnega območja na reki Savi v IV. kategorijo plovbnega območja v skladu s sklepom o Detaljnih parametrih za klasifikacijo plovbnega območja na reki Savi (Savska komisija 2006).

Osnovni podatki o študiji:
Začetek izdelave:
24. december 2006
Obdobje izdelave:
12 tednov
Vodilni partner:
Witteveen+Bos (Nizozemska),
V sodelovanju z:

  • NEA – Transport Research and Training (Nizozemska);
  • CRUP – Centar za razvoj unutarnje plovidbe (Hrvaška).
Koristniki:
Republika Hrvaška in Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC).

Naročnik:
Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC).

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Predhodna študija za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save - angleška verzija

Prevzemanje»

Predhodna študija za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save - hrvaška verzija

Prevzemanje»

Predstavitev Predhodne študije za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save - angleška verzija

Prevzemanje»

Predstavitev Predhodne študije za obnovo in razvoj prometa in plovbe na vodnem območju reke Save - hrvaška verzija