O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Prethodna studija izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save

završetak:  19.03.2007.početak:  25.12.2006.
Sava je u SFRJ bila važna prometna žila kucavica, ali su raspadom SFRJ, te ekonomskim padom tokom 80-ih i 90-ih godina dvadesetog stoljeća promet i plovidba na Savi skoro zamrli.

Trenutno, Sava se otežano koristi u prometne svrhe. Ostali vidovi prometa se (lagano) oporavljaju, ali unutrašnji plovni putevi su i dalje zapostavljeni. Razlozi za takvu situaciju, pored ostalih jesu:
  • izostanak održavanja i investiranja u unutrašnje plovne puteve, što rezultira lošom infrastrukturom;
  • slaba intermodalnost;
  • oštećene luke i infrastruktura na plovnim putevima ugrožavaju sigurnost plovidbe;
  • slabiji ekonomski razvoj rezultira nedovoljnim količinama tereta.
Svugdje u Evropi unutrašnji vodni promet je konkurentan vid prometa, ekološki prihvatljiv, te smanjuje gužve na putevima. Velika prednost plovnog puta rijeke Save je u tome što povezuje ekonomije Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Savska komisija je prepoznala potencijale transporta rijekom Savom. Jedan od strateških ciljeva, zajednički dogovoren između članica Savske komisije, je da uspostave međunarodni režim plovidbe na rijeci Savi.
Uzimajući u obzir navedene činjenice, Savska komisija je u ime Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske (investitor ove Prethodne studije izvodljivosti) pripremila Projektni zadatak Prethodne studije izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save.
Glavni korisnici Studije su Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske i sama Savska komisija. Studija je obuhvatila period od 2006. – 2026. godine, a izrađena je na osnovu Projektnog zadatka, Konsultantovog tehničkog prijedloga, Početnog izvještaja (dostavljen u Januaru 2007), diskusija i sastanaka sa ključnim učesnicima i interesnim stranama u prometu na unutrašnjim plovnim putevima. kao i informacija i komentara dobijenih od korisnika Studije. Studija je obradila rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save na IV kategoriju plovnog puta u skladu sa odlukom o Detaljnim parametrima za klasifikaciju plovnog puta na rijeci Savi (Savska komisija 2006. godine).

Lična karta Studije:
Datum početka:
24. prosinca 2006
Rok izrade:
12 sedmica
Vodeći konsultant:
Witteveen+Bos (Holandija),
u suradnji sa:
 
  • NEA – Transport Research and Training (Holandija);
  • CRUP – Centar za razvoj unutarnje plovidbe (Hrvatska).
Korisnici Studije:
Republika Hrvatska i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC).

Ugovarač:
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC).

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Prethodna studija izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save - verzija na engleskom jeziku

Preuzmi dokument»

Prethodna studija izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save - verzija na hrvatskom jeziku

Preuzmi dokument»

Prezentacija Prethodne studije izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save - verzija na engleskom jeziku

Preuzmi dokument»

Prezentacija Prethodne studije izvodljivosti za rehabilitaciju i razvoj plovnog puta rijeke Save - verzija na engleskom jeziku