O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 do 315 i rkm 312 do 300

završetak:  31.12.2020.početak:  17.12.2018.
 

 

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

AVP_Jaruge-Novi Grad_01022019

Preuzmi dokument»

Hidrološko-Hidrauličke analize

Preuzmi dokument»

PP Odbor v1

Preuzmi dokument»

Predstavljanje izrade SUO za plovnost Save_savska komisija-28.02.19.