О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Поводом Свјетског дана вода и почетка рада секретаријата Савске комисије у просторијама комисије одржана је конференција за штампу

22.03.2006.
Поводом Свјетског дана вода и почетка рада секретаријата Савске комисије у просторијама комисије одржана је конференција за штампу на којој су учествовали: Дејан Коматина, секретар Савске комисије, Жељко Остојић, замјеник члана Савске комисије из РХ, Невен Куленовић, министар савјетник у Амбасади БиХ, Јанко Брнардић, помоћник министра за унутрашњу пловидбу у Министарству мора, туризма, промета и развитка РХ, Марина Ивица-Матковац, начелник у Министарству мора, туризма, промета и развитка РХ, Бернарда Градишник, министар савјетник у Амбасади Републике Словеније и Љубиша Милановић, министар савјетник у Амбасади Државне заједнице Србије и Црне Горе.

Секретар Комисије г. Дејан Коматина упознао је новинаре са досадашњим активностима, задацима и плановима Комисије при чему је нагласак стављен на израду цјеловитог плана управљања водама слива ријеке Саве, заштиту од штетног дјеловања вода и заштиту вода и рехабилитацију пловидбе на читавом пловном дијелу Саве.

Представници држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија i Србија и Црна Гора, дали су пуну подршку раду Комисије и изразили спремност да пруже помоћ при остваривању задатака и планова Комисије, у складу са Оквирним споразумом о сливу ријеке Саве.