О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Oдржана радионица "Управљање сливом реке Саве у светлу уласка у Европску унију"

20.06.2006.
У Загребу је 25.05.2006. године, у просторијама НВО »Зелена акција«, одржана национална радионица "Управљање сливом реке Саве у светлу уласка у Европску унију", у оквиру регионалног пројекта "Јачање учешћа невладиних организација у имплементацији Оквирне директиве о водама ЕУ у сливу реке Саве". Основни циљеви радионице били су едукација о Оквирној директиви, анализа тренутног стања у Републици Хравтској у погледу имплементације Оквирне директиве и могућности укључивања невладиног сектора у процес управљања реком Савом, као и упознавање са радом Савске комисије, као организације која ће координирати процес израде јединственог Плана управљања сливом реке Саве.

На скупу, на коме су се окупили представници више невладиних организација заинтересованих за имплементацију Оквирне директиве о водама, секретар Секретаријата Савске комисије др. Дејан Коматина представио је Савску комисију кроз приказ њене улоге, стратегије рада, као и досадашњих и планираних активности. Посебна пажња посвећена је питањима као што су развој Плана управљања сливом реке Саве, затим учешће јавности у оквиру овог процеса и могућност учешћа невладиних организација. У живој дискусији након презентације, између осталих је отворено и питање текућих активности на обнови пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, пре свега у светлу утицаја на животну средину, односно на речни екосистем. У оквиру дискусије покренут је разговор о сарадњи невладиних организација – учесника на Пројекту са Савском комисијом и изражен је интерес ових организација за добијање статуса посматрача у Савској комисији.
План обележавања