O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Potekala delavnica “Upravljanje s savskim povodjem v luči približevanja EU”

20.06.2006.
V prostorih nevladne organizacije “Zelena akcija” v Zagrebu, je 25. maja 2006 potekala nacionalna delavnica “Upravljanje s savskim povodjem v luči približevanja EU”. Organizirana je bila v okviru nacionalnega projekta “Utrjevanje sodelovanja nevladnih organizacij pri izvajanju EU vodne direktive v Savskem povodju”, ki se izvaja v okviru omenjene nevladne organizacije. Ključni namen delavnice je bilo usposabljanje o vsebini vodne direktive, analiza sedanjega stanja v državi Hrvaški pri njenem izvajanju in o možnostih vključevanja nevladnih organizacij v proces upravljanja s savskim povodjem. Izpostavljeno je bilo tudi delovanje Savske komisije kot organizacije, ki bo usklajevala postopek priprave enotnega Plana upravljanja s Savskim povodjem.

Na sestanku so se zbrali predstavniki nevladnih organizacij, ki so pokazali zanimanje za izvajanje EU vodne direktive. Sekretar Savske komisije dr. Dejan Komatina je predstavil vlogo Savske komisije, način njenega dela, kot tudi dosedanje in načrtovane aktivnosti. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanjem povezanim s pripravo Plana upravljanja s Savskim povodjem, potencialno sodelovanje javnosti v okviru tega procesa in možnost sodelovanja nevladnih organizacij. V živahni razpravi, ki je sledila predstavitvi, je bilo med drugim tudi odprto vprašanje sedanjih aktivnosti pri obnovi plovbe na reki Savi in njenih plovnih pritokih, kot tudi vpliv na okolje, točneje na rečni ekosistem. V okviru razprave je bilo zastavljeno vprašanje o sodelovanju nevladnih organizacij – sodelavcev na projektu s Savsko komisijo in dana pobuda nevladnih organizacij, da pridobijo status opazovalcev v Savski komisiji.