О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

HYMO Workshop

17.07.2006.
У месту Neusiedl am See (Аустрија), 10. и 11. јула 2006. године одржана је радионица Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) под називом »EU WFD and Hydromorphological Alterations in the Danube River Basin", са циљем да се пружи подршка Стручној групи ICPDR-а за управљање речним сливом (River Basin Management Group) и Радној групи ICPDR-а за хидроморфологију у њиховом даљем раду на развоју Плана управљања сливом реке Дунав.

Главна тема радионице била је развој Плана управљања у условима постојања хидроморфолошких промена на сливу, изазваних активностима као што су пловидба, хидроенергетика и одбрана од поплава. У оквиру ове теме отворено је питање сарадње организација које се баве пловидбом, са једне стране, и оних које се баве заштитом вода и/или водопривредом, са друге стране. Представљена је иницијатива ICPDR-а за израду Декларације о развоју унутрашње пловидбе у складу са захтевима које поставља Оквирна директива ЕУ о водама у погледу побољшања и заштите квалитета воде. Истакнуто је да ће значајну улогу у изради Декларације имати и Савска комисија.

Савску комисију су на овом скупу представљали секретар Секретаријата Савске комисије, г. Дејан Коматина, и заменик секретара за пловидбу, г. Жељко Милковић.
Календар
forwardbackмарт 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обележавања