O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

HYMO Workshop

17.07.2006.
Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR) je 10. in 11. julija 2006 v kraju Neusiedl am See v Avstriji organizirala delavnico z naslovom “EU vodna direktiva in hidromorfološke spremembe v Donavskem povodju”. Namen delavnice je bilo zbiranje podatkov za nadaljnje delo delovnih skupin ICPDR za upravljanje s porečjem in za hidromorfologijo, ter njihovo nadaljnje delovanje v okviru Plana upravljanja z Donavskim povodjem.

Glavne tema delavnice je bila razvoj Plana upravljanja pod pogoji nastanka hidromorfoloških sprememb v povodju, zaradi vplivov aktivnosti, kot so navigacija, hidroenergetika in zaščita pred poplavami. V okviru te tematike je bilo odprto vprašanje medsebojnega sodelovanja organizacij, ki se bavijo s plovbo s tistimi, ki se bavijo z ene stran in tudi tistih, ki se bavijo z zaščito voda ali s kmetijstvom. Na delavnici je bila predstavljena pobuda ICPDR-ja, da se izdela Deklaracija o razvoju notranje plovbe v skladu z zahtevami EU vodne direktive v pogledu izboljšanja in zaščite kakovosti voda. Ob tem naj bi značilno vlogo imela tudi Savska komisija.

Savsko komisijo sta na srečanju predstavljala njen sekretar dr. Dejan Komatina in namestnik sekretarja za plovbo g. Željko Milković.
Plan označevanja