O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

HYMO Workshop

17.07.2006.
U mjestu Neusiedl am See (Austrija), 10. i 11. srpnja 2006. godine je održana radionica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) pod nazivom »EU WFD and Hydromorphological Alterations in the Danube River Basin", sa ciljem da se pruži potpora Stručnoj skupini ICPDR-a za upravljanje riječnim slivom (River Basin Management Group) i Radnoj skupini ICPDR-a za hidromorfologiju u njihovom daljem radu na razvoju Plana upravljanja slivom rijeke Dunav.

Središnja tema radionice bila je razvoj Plana upravljanja u uvjetima postojanja hidromorfoloških promjena na slivu, izazvanih aktivnostima kao što su plovidba, hidroenergetika i obrana od poplava. U okviru ove teme je otvoreno pitanje suradnje organizacija koje se bave plovidbom, sa jedne strane, i onih koje se bave zaštitom voda i/ili vodnim gospodarstvom, sa druge strane. Predstavljena je inicijativa ICPDR-a za izradu Deklaracije o razvoju unutarnje plovidbe sukladno zahtjevima koje postavlja Okvirna direktiva EU o vodama u pogledu poboljšanja i zaštite kakvoće vode. Istaknuto je da će značajnu ulogu u izradi Deklaracije imati i Savska komisija.

Savsku komisiju su na ovom skupu predstavljali Tajnik Tajništva Savske komisije, g. Dejan Komatina, i zamjenik Tajnika za plovidbu, g. Željko Milković.
Plan obilježavanja