O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

HYMO Workshop

17.07.2006.
U mjestu Neusiedl am See (Austrija), 10. i 11. jula 2006. godine održana je radionica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) pod nazivom »EU WFD and Hydromorphological Alterations in the Danube River Basin", sa ciljem da se pruži podrška Stručnoj grupi ICPDR-a za upravljanje riječnim slivom (River Basin Management Group) i Radnoj grupi ICPDR-a za hidromorfologiju u njihovom daljem radu na razvoju Plana upravljanja slivom rijeke Dunav.

Glavna tema radionice bila je razvoj Plana upravljanja u uvjetima postojanja hidromorfoloških promjena na slivu, izazvanih aktivnostima kao što su plovidba, hidroenergetika i odbrana od poplava. U okviru ove teme otvoreno je pitanje suradnje organizacija koje se bave plovidbom, sa jedne strane, i onih koje se bave zaštitom voda i/ili vodoprivredom, sa druge strane. Predstavljena je inicijativa ICPDR-a za izradu Deklaracije o razvoju unutrašnje plovidbe u skladu sa zahtjevima koje postavlja Okvirna direktiva EU o vodama u pogledu poboljšanja i zaštite kvaliteta vode. Istaknuto je da će značajnu ulogu u izradi Deklaracije imati i Savska komisija.

Savsku komisiju su na ovom skupu predstavljali sekretar Komisije, g. Dejan Komatina, i zamjenik sekretara za plovidbu, g. Željko Milković.
Plan obilježavanja