O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek s predstavnico Delegacije Evropske komisije v Republiki Hrvaški

28.09.2006.
V prostorih Sekretariata Savske komisije je 28. septembra 2006 potekal sestanek s predstavnico Delegacije Evropske komisije v Zagrebu ga. Mojco Starc. Prisotno osebje Sekretariata je z ga. Starc med drugim preučilo možnosti dostopa Savske komisije do upravljanja s celovitimi projekti na celotnem območju Savskega povodja in do možnosti pridobitve finančnih virov za financiranje razvoja povodja.

Izpostavljeno je bilo, da ima Savska komisija kot mednarodna komisija, ki deluje na področju štirih držav pri dostopu do projektov, koordinaciji in financiranju dve možnosti in sicer:

a) da države članice same znotraj svojih držav del sredstev, ki izhajajo iz posameznih nacionalnih programov odstopijo v dobro Savske komisije ob predpostavki, da same oblikujejo in pripravijo projekte, le te pa v naslednjem koraku odstopijo v vodenje in upravljanje Savski komisiji. V primeru, da programi v osnovi ne vsebujejo nadnacionalnosti, bi morali za isti predvideni projekt istočasno, po različnih programih kandidirati v štirih državah (ter v vseh pridobiti sredstva). Savska komisija bi projekte posameznih držav vodila kot en sam projekt, vendar bi se posamezne aktivnosti in financiranje vodili različno po državah, skladno z pogoji posameznih programov..
b) da Savska komisija sama kandidira na razpise držav članic, ob predpostavki, da sami programi že vsebujejo ustrezno podlago za širitev oz. nadnacionalnost.
Drugi del razgovora je tekel okoli možnosti oz. podlag za sofinanciranje Savske komisije s strani Evropske komisije iz naslova implementacije Evropske vodne direktive na geografskem področju, ki vsebuje tako države članice Evropske unije, kot države, ki se v prvem in drugem redu pridružujejo Evropski uniji.

Sestanek so udeleženci zaključili z opredelitvijo potrebnih korakov, da bi se dogovori s sestanka dejansko v bližnji prihodnosti udejanili tako v okviru Savske komisije, kot tudi na porečju Save.