O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sa predstavnicom delegacije Evropske komisije u Republici Hrvatskoj

28.09.2006.
U prostorijama Sekretarijata Savske komisije je 28. septembra 2006. godine održan sastanak sa predstavnicom delegacije Evropske komisije u Zagrebu, g-đom Mojcom Starc. Predstavnici Sekretarijata su, pored ostalog, sa g-đom Starc razmotrili mogućnost pristupa Savske komisije upravljanju sveobuhvatnim projektima na cijelom području Savskog sliva i mogućnost obezbjeđenja finasijskih sredstava koja bi se koristila za razvoj sliva.

Zaključeno je da je Savska komisija međunarodna komisija koja djeluje na području četiri države, te da kada je u pitanju pristup projektima i koordinacija u njihovom finansiranju, postoje dvije mogućnosti:

   a) da države članice iz svojih sredstava (unutar svojih država, odvoje dio sredstava iz nacionalnih programa) oblikuju i pripreme projekte, a da u sljedećem koraku prepuste vođenje i upravljanje projektima Savskoj komisiji. Na primjer, programi koji u osnovi ne sadrže međunarodnu komponentu bi se morali kandidirati i pripremiti u svakoj od četiri države (i u sve četiri države bi se morala obezbjediti sredstva). Savska komisija bi kasnije sva četiri projekta iz sve četiri države vodila kao jedinstven projekat, ali bi se aktivnosti vezane za finansiranje vodile u okviru sve četiri države i bile u skladu sa postupcima i uslovima vođenja projekata u zavisnosti iz kog su programa (Cards, IPO, Strukturni fondovi i sl.)
   b) da Savska Komisija učestvuje na tenderima država članica, pod uslovom da sami programi posjeduju komponentu prekograničnosti.
Drugi dio razgovora se vodio oko mogućnosti sufinansiranja Savske komisije od strane Evropske komisije u okviru implementacije Evropske direktive za vodu u regionu u kome se nalaze, kako države članice Evropske unije, tako i države koje su u različitim fazama procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Sastanak je okončan definiranjem potrebnih koraka i postupaka, kako bi se zaključci sa sastanka realizirali kako u okviru Savske komisije, tako i na cijelom području Savskog sliva.