O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sodelovanje z ICPDR- 21. sestanek strokovne skupine ICPDR za urejanje povodja

10.10.2006.
Predstavniki tajništva Mednarodne komisije za savski bazen so bili s strani Mednarodne komisije za zaščito reke Donave (ICPDR-http://www.icpdr.org) povabljeni na 21. sestanek strokovne skupine za urejanje povodja reke Donave. Sestanek je bil sklican za 9. in 10. oktober 2006 v Kišnjevu, Moldavija (http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova).

Glavna tema sestanka je bila izdelava in razvoj plana urejanja povodja reke Donave s povdarkom na ključnimih zadevah, ki se nanašajo na upravljanja voda, kot so hidromorfološke spremembe, onesnaževanje (organsko onesnaženje, onesnaženje s hranimi in z nevarnimi subtancami),.izdelava programa monitoringa in mreže opazovalnic, ekonomske zadeve in izvedba vodne direktive, izdelava GIS na povodju Donave in predstavitev aktivnosti na porečjih (porečje Tise, porečje Save, delta Donave). Predstavitve je izvajalo osebje ICPDR in EC, strokovnjaki iz držav v povodju Donave, strokovnjaki, ki sodelujejo na mednarodnem projektu med Bulgarijo in Nemčijo in strokovnjaki, ki delajo neposredno na posameznih porečjih reke Donave. Predstavnik tajništva je v svojem poročilu predstavil glavne aktivnosti tajništva in Savske komisije, ki so se v glavnem nanašale na sodelovanje javnosti, na izdelavo planov in programov, na izdelavo informacijskega sistema in izdelavo predlogov izjav in protokolov v zvezi z zaščito voda, vodnega eco-sistema in plovbe v porečju reke Save.