О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Сарадња са ICPDR – 21. састанак ICPDR River Basin Management Expert Group

10.10.2006.
Представник Секретаријата Савске комисије (ISRBC) је на позив ICPDR-а (http://www.icpdr.org) учествовао на 21. састанку River Basin Management Expert Group који се одржао у Кишињеву, Молдавија (http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova) од 9.-10. 10. 2006.

Главна тема састанка је био развој РБМ плана Дунава, са кључним питањима усмјереним на хидроморфолошке промјене, загађење (органско, нутритијенти и опасне материје), израду програма мониторинга и мреже станица, економска питања у примјени Директиве о водама, изради GIS-а на Дунаву и активности у подсливовима (слив Тисе, слив Саве, делта Дунава). Презентације су одржали званичници ICPDR-а и Европске комисије, извршни секретар, технички експерти, представници прибрежних земаља ријеке Дунав, експерти из twinning пројекта између Бугарске и Немачке и експерти из подсливова. Представник Секретаријата Савске комисије (ISRBC) је презентовао у својој презентацији главне активности Савске Комисије. Активности Секретаријата су углавном фокусиране на сарадњу и учешће јавности у раду, развој планова и програма, развој информационог система и израда протокола из области заштите вода и водних еко система и пловидбе у сливу ријеке Саве.
План обиљежавања