O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Suradnja sa ICPDR – 21. sastanak ICPDR River Basin Management Expert Group

10.10.2006.
Predstavnik Tajništva Savske komisije (ISRBC) je na poziv ICPDR-a (http://www.icpdr.org) sudjelovao na 21. sastanku River Basin Management Expert Group koji se održao u Kišinjevu, Moldavija (http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova) od 9.-10. 10. 2006.

Glavna tema sastanka je bio razvoj RBM plana Dunava, sa ključnim pitanjima usmjerenim na hidromorfološke promjene, onečišćenje (organsko, nutritijenti i opasne tvari), izradu programa monitoringa i mreže stanica, ekonomska pitanja u primjeni Direktive o vodama, izradi GIS-a na Dunavu i aktivnosti u podslivovima (sliv Tise, sliv Save, delta Dunava). Prezentacije su održali zvaničnici ICPDR-a i Europske komisije, izvršni tajnik, tehnički stručnjaci, predstavnici pribrežnih zemalja rijeke Dunav, stručnjaci iz twinning projekta između Bugarske i Nemačke i stručnjaci iz podslivova. Predstavnik Tajništva Savske komisije (ISRBC) je prezentirao u svojoj prezentaciji glavne aktivnosti Savske Komisije. Aktivnosti Tajništva su uglavnom usmjerene na suradnju i sudjelovanje javnosti u radu, razvoj planova i programa, razvoj informacijskog sustava i izradu protokola iz oblasti zaštite voda i vodnih eko sustav i plovidbe u slivu rijeke Save.