O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Suradnja sa ICPDR – 21. sastanak ICPDR River Basin Management Expert Group

10.10.2006.
Predstavnik Sekretarijata Savske komisije (ISRBC) je na poziv ICPDR-a (http://www.icpdr.org) učestvovao na 21. sastanku River Basin Management Expert Group koji se održao u Kišinjevu, Moldavija (http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova) od 9.-10. 10. 2006. godine.

Glavna tema sastanka je bio razvoj RBM plana Dunava, sa ključnim pitanjima usmjerenim na hidromorfološke promjene, zagađenje (organsko, nutritijenti i opasne materije), izradu programa monitoringa i mreže stanica, ekonomska pitanja u primjeni Direktive o vodama, izradi GIS-a na Dunavu i aktivnosti u podslivovima (sliv Tise, sliv Save, delta Dunava). Prezentacije su održali zvaničnici ICPDR-a i Evropske komisije, izvršni sekretar, tehnički eksperti, predstavnici pribrežnih zemalja rijeke Dunav, eksperti iz twinning projekta između Bugarske i Nemačke i eksperti iz podslivova.
Predstavnik Sekretarijata Savske komisije (ISRBC) je prezentirao u svojoj prezentaciji glavne aktivnosti Savske Komisije.
Aktivnosti Sekretarijata su uglavnom fokusirane na suradnju i učešće javnosti u radu, razvoj planova i programa, razvoj informacionog sistema i izrada protokola iz oblasti zaštite voda i vodnih eko sistema i plovidbe u slivu rijeke Save.