О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак представника Секретаријата Савске комисије и представника хидрометеоролошких завода држава потписница Савског споразума и Црне Горе

16.10.2006.
У просторијама Секретаријата у Загребу дана 16.10.2006. одржан је састанак представника Секретаријата Савске комисије и представника хидрометеоролошких завода држава у сливу реке Саве. Главне теме састанка биле су развој и допуна хидрометеоролошког информационог и прогностичког система за слив реке Саве - предлог ТоР-а и дискусија везана за оснивање ad-hoc хидрометеоролошке стручне групе Савске комисије.

После дискусије су се представници свих страна сложили, да је потребно преформулисати постојећи нацрт пројектног предлога на начин да се направи ТоР прикладан за избор консултаната по правилима Светске банке. Секретаријат Савске комисије је добио задатак да обавести о закључцима састанка представнике Светске банке. Представници хидрометеоролошких завода су подржали иницијативу о оснивању ad-hoc експертске групе за хидролошка и хидрометеоролошка питања уз осигурање одговарајућег профила чланова групе.
План обележавања