O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek predstavnikov tajništva savske komisije in predstavnika hidrometeorloških zavoda držav v porečju reke Save in hidrometeorloškega zavoda Črne Gore

16.10.2006.
V prostorih tajništva v Zagrebu je bil dne 16. 10. 2006 sestanek predstavnikov tajništva Mednarodne komisije za savski bazen in predstavnikov hidrometeorloških zavodov držav v porečju reke Save in hidrometeorolškega zavoda Črne Gore. Glavna tema sestanka je bila obravnava tenderske dokumentacije (ToR) za razvoj in dopolnitev hidrometeorloškega informacijskega in prognostičnega sistema v porečju reke Save ter pomoč pri ustanovitvi ad-hoc strokovne skupine za hidrometeorologijo v okviru Savske komisije.

Po živahni razpravi so se vsi udeleženci strinjali, da je potrebno predlog ToR-a dopolniti na način, da bo primeren za izbiro konzultantske organizacije po pravilih Svetovne banke. Predstavniki hidrometeorloških zavodov so podprli inicijativo za ustanovitev ad-hoc strokovne skupine za hidrološka in hidrometeorolška vprašanja ter podali predlog strokovnega profila sodelujočih strokovnjakov v strokovni skupini.