O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak predstavnika Sekretarijata Savske komisije i predstavnika hidrometeoroloških zavoda država potpisnica Savskog sporazuma i Crne Gore

16.10.2006.
U prostorijama Sekretarijata u Zagrebu dana 16.10.2006. održan je sastanak predstavnika Sekretarijata Savske komisije i predstavnika hidrometeoroloških zavoda država u slivu rijeke Save. Glavne teme sastanka bile su razvoj i dopuna hidrometeorološkog informacionog i prognostičkog sistema za bazen rijeke Save - prijedlog ToR-a i diskusija vezana za osnivanje ad-hoc hidrometeorološke stručne grupe Savske komisije.

Poslije diskusije predstavnici svih strana su se složili, da je potrebno preformulirati postojeći nacrt projektnog prijedloga na način da se napravi ToR prikladan za izbor konsultanata po pravilima Svjetske banke. Sekretarijat Savske komisije je dobio zadatak da obavijesti o zaključcima sastanka predstavnike Svjetske banke. Predstavnici hidrometeoroloških zavoda su podržali inicijativu o osnivanju ad-hoc expertske grupe za hidrološka i hidrometeorološka pitanja uz obezbjeđenje odgovarajućeg profila članova grupe.