О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

28. састанак GIS Forum Danube

05.10.2006.
Састанак је одржан 04.-05.10.2006. године у Братислави у присуству представника свих држава чланица GIS Forum-a и Дунавске и Савске комисије. Информације које су размењене су везане за даљи развој РИС-а, па у склопу тога је саопштено да је на аустријском делу Дунава до сада регистровано преко 100 пловила опремљених АИС транспондерима, те да је на хрватско-српском и српском делу Дунава регистровано такође стотинак пловила опремљених АИС транспондерима.

Лидери WP D4D презентовали су активности група по одговарајућим темама, те о даљим активностима по питању измена D4D object каталога и дистрибуцији D4D сертификата. Једна од запаженијих је била презентацијa на тему базе података о свим акцидентима у пловидби на унутрашњим пловним путевима Немачке, при чему је пројекат одобрен од Владе Немаче и почетак реализације се очекује током марта 2007. године. Најзначајнија информација са читавог скупа је да је од 01.01.2007. године на свим пловним путевима Немачке обавезно имати АИС транспондер на свим пловилима.

Наредни догађаји:

Наредни састанак GIS Forum Danube биће одржан на пролеће 2007. године. Danube Information System Conference - DISC (бивши GIS Workshop) биће одржан 07.-08.11.2006. године у Будимпешти, Мађарска. Више о GIS Forum Danube, пројектима, имплементацији и догађајима може се пронаћи на http://www.gis-forum.org/.
План обележавања