O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

28.sastanak GIS Forum Danube

05.10.2006.
Sastanak je održan 04.-05.10.2006. godine u Bratislavi u nazočnosti predstavnika svih država članica GIS Forum-a, Dunavske i Savske komisije. Informacije koje su razmjenjene vezane su za dalji razvoj RIS-a, pa je u sklopu toga priopćeno da je na austrijskom dijelu Dunava do sada registrirano preko 100 plovila opremljenih AIS transponderima, te da je na hrvatsko-srpskom i srpskom dijelu Dunava registrirano isto tako stotinjak plovila opremljenih AIS transponderima.

Lideri WP D4D prezentirali su aktivnosti grupa po odgovarajućim temama, te o daljim aktivnostima po pitanju izmjena D4D object kataloga i distribuciji D4D certifikata. Jedna od zapaženijih je bila prezentacija na temu baze podataka o svim akcidentima u plovidbi na unutarnjim plovnim putovima Njemačke, pri čemu je projekat odobren od Vlade Njemače i početak realizacije se očekuje tijekom ožujka 2007. godine. Najznačajnija je informacija sa čitavog skupa da je od 01.01.2007. godine na svim plovnim putovima Njemačke obvezno imati AIS transponder na svim plovilima.

Naredni događaji:

Naredni sastanak GIS Forum Danube održati će se na proljeće 2007. godine. Danube Information System Conference - DISC (bivši GIS Workshop) održati će se 07.-08.11.2006. godine u Budimpešti, Mađarska. Više o GIS Forum Danube, projektima, provođenju i događajima može se pronaći na http://www.gis-forum.org/.