O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

28. sastanak GIS Forum Danube

05.10.2006.
Sastanak je održan 04.-05.10.2006. godine u Bratislavi u prisustvu predstavnika svih država članica GIS Forum-a, Dunavske i Savske komisije. Informacije koje su razmjenjene su vezane za dalji razvoj RIS-a, pa u sklopu toga je saopšteno da je na austrijskom dijelu Dunava do sada registrirano preko 100 plovila opremljenih AIS transponderima, te da je na hrvatsko-srpskom i srpskom dijelu Dunava registrirano takođe stotinjak plovila opremljenih AIS transponderima.

Lideri WP D4D prezentirali su aktivnosti grupa po odgovarajućim temama, te o daljim aktivnostima po pitanju izmjena D4D object kataloga i distribuciji D4D sertifikata. Jedna od zapaženijih je bila prezentacija na temu baze podataka o svim akcidentima u plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima Njemačke, pri čemu je projekat odobren od Vlade Njemače i početak realizacije se očekuje tokom marta 2007. godine. Najznačajnija informacija sa čitavog skupa je da je od 01.01.2007. godine na svim plovnim putevima Njemačke obavezno imati AIS transponder na svim plovilima.

Naredni događaji:

Naredni sastanak GIS Forum Danube biće održan na proljeće 2007. godine. Danube Information System Conference - DISC (bivši GIS Workshop) biće održan 07.-08.11.2006. godine u Budimpešti, Mađarska. Više o GIS Forum Danube, projektima, implementaciji i događajima može se pronaći na http://www.gis-forum.org/.