O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sedmi sestanek kapitanov

01.10.2012.
 26. in 27. septembra je v prostorih Okrožja Brčko (Bosna in Hercegovina) potekal sedmi sestanek kapitanov pristaniških kapitanij na reki Savi. Ob tej priliki so udeleženci v skladu s tradicionalnim sodelovanjem, ki je že preraslo v prijateljstvo, izmenjali mnogo dragocenih informacij o zadevah s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Vsi udeleženci so na osnovi poročil, ki so bile predstavljene, pridobili vpogled v stanje vodnega obočja za katerega so kapitani pristojni. S ciljem da se poveča varnost plovbe so udeleženci sestanka sprejeli več sklepov. V pravila za vodna območja jepovdarjena varnost kot prioritetna. V prilogah so dostopne vse pomembne predstavitve s sestanka.

 

PRILOŽENI DOKUMENTI