О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Савска комисија

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) је заједничко тело са међународном правном способношћу потребном за обављање њених функција, односно спровођење Оквирног споразума. Чине је по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума, тј. члан и заменик члана сваке Стране, при чему свака Страна у Савској комисији има један глас. Седиште Савске комисије је у Загребу, Република Хрватска.

Кључни елементи из биографија чланова и заменика чланова Савске комисије су приказани у тексту доле.
Душка Кунштек, Председавајућa - Члан Савске комисије из Републике Хрватске
 
Зоран Андрић, Члан Савске комисије из Босне и Херцеговине
Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине
Помоћник министра

Контакт
E-mail: zoran.andric@mkt.gov.ba
Наташа Милић, Члан Савске комисије из Републике Србије
Митја Брицељ, Члан Савске комисије из Републике Словеније
Ванда Медић, Заменик члана Савске комисије из Босне и Херцеговине
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине
Виша стручна саветница

Контакт

E-mail: vanda.medic@mvteo.gov.ba
Елизабета Кос , Заменик члана Савске комисије из Републике Хрватске
 
Вељко Ковачевић, Заменик члана Савске комисије из Републике Србије
 
Мојца Дежелак, Заменик члана Савске комисије из Републике Словеније
 

КОНТАКТ

Тел. + 385 1 488 6961
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: isrbc@savacommission.org 

План обележавања