O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Savska komisija

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) je zajedničko tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje njenih funkcija, odnosno implementaciju Okvirnog sporazuma. Čine je po dva predstavnika svake Strane potpisnice Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake Strane, pri čemu svaka Strana u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Osnovni elementi iz biografija članova i zamjenika članova Savske komisije su prikazani u tekstu dole. 
Mitja Bricelj, Predsjedavajući - Član Savske komisije iz Republike Slovenije

G-din Bricelj je rođen u Ljubljani (Slovenija) 04. aprila 1959. godine i magistar je geografije. Magistrirao je na Fakultetu za geografiju Univerziteta u Ljubljani.

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1984. godine kao novinar u novinama “Delo” u Ljubljani, a nastavlja je kao istraživač na Institutu za geografiju u Ljubljani (1986-1990).

1990. godine nastavlja profesionalnu karijeru u Ministarstvu okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije na poziciji državnog sekretara. Trenutno je sekretar Sektora za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša Republike Slovenije.

Glavna područja njegovog rada se odnose na upravljanje i zaštitu vodnih resursa, zaštitu i upravljanje obalnim područjima, zaštitu ekosistema, implementaciju relevantnog zakonodavstva, konvencija i protokola, razvoj strategija i politika, međunarodnu suradnju, upravljanje i koordinacija projekata, itd.
Nataša Milić, Član Savske komisije iz Republike Srbije

Gđa. Nataša Milić je rođena 24. aprila 1962. godine u Prištini. Diplomirala je 1984. godine na Šumarskom fakultetu Beogradskog univerziteta u Beogradu na smjeru vodoprivreda erozionih područja.
 

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1986. godine u općini Obrenovac kao stručni saradnik za vodoprivredu a nastavlja je od 1992.-2004. godine u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao republički vodni inspektor. 

Od 2004.-2015. godine u JVP ”Srbijavode” radila je na poslovima zaštite voda kao šef tog odjela. Trenutno obavlja poslove v.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Glavna područja njenog rada odnose se na upravljanje vodama i zaštitu vodnih resursa, primjenu zakona, zaštitu ekosistema, sudjelovanje u međunarodnoj saradnji, upravljanje i koordinaciju projekata itd.

, Član Savske komisije iz Bosne i Hercegovine
Savo Gluvić, Zamjenik člana Savske komisije iz Bosne i Hercegovine

G-din Gluvić je rođen u Bosanskoj Gradišci (Bosna i Hercegovina) 25. februara 1956. godine, i diplomirani je ekonomista. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci (Bosna i Hercegovina).

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1980. godine u Vodoprivrednom poduzeću „SAVA“ u Gradišci (Bosna i Hercegovina), najprije kao referent plana i razvoja (1980-1984), nakon toga na mjestu rukovodioca RJ “Plovni put” (1984-1988), a zatim karijeru nastavlja na mjestu pomoćnika direktora za ekonomske poslove (1988-1989) takođe u Vodoprivrednom poduzeću „SAVA“.

Od septembra 1989. godine se nalazi na poziciji generalnog direktora Vodoprivrednog poduzeća „SAVA“ u Gradišci.

Glavna područja njegovog rada se odnose na područje ekonomskih poslova, poslovnog planiranja i razvoja, upravljanje poduzećem, upravljanje ljudskim resursima, organizacijski menadžment, itd. 
Igor Butorac, Član Savske komisije iz Republike Hrvatske
Dražen Kurečić, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Hrvatske
Leposava Sojić, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Srbije
 
Robert Kojc, Zamjenik člana Savske komisije iz Republike Slovenije

G-din Kojc je rođen u Calwu (Njemačka) 15. siječnja 1975. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Eberhard-Karls u Tübingenu (Njemačka).

Svoju profesionalnu karijeru u Sloveniji započinje 2001. godine u Sektoru za sistemske pravne poslove Uprave za zaštitu okoliša tadašnjeg Ministarstva za zaštitu okoliša, prostornog uređenjea i energiju Republike Slovenije. 

2011. godine preuzeo je vođenje Sektora za vode u Upravi za zaštitu okoliša Ministarstva za zaštitu okoliša i prostornog uređenja Republike Slovenije. 2012. godine imenovan je vršiteljem dužnosti generalnog direktora Uprave za međunarodno pravo i zaštitu interesa Ministarstva vanjskih poslova. 2013. je postao zamjenik generalnog direktora Uprave za međunarodno pravo i zaštitu interesa Ministarstva vanjskih poslova.

Glavna područja njegovog rada se odnose na međunarodno pravo i međunarodne odnose. Radio je u području međunarodnog prava zaštite i očuvanja okoliša s naglaskom na međunarodno pravo voda. Bio je i višegodišnji član pravne grupe koja djeluje u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

KONTAKT

Tel: +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-mail: isrbc@savacommission.org