О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Привремени преглед Значајних питања управљања водама (SWMIs) у сливу реке Саве

завршетак:  20.10.2016.почетак:  29.07.2016.
Учешће јавности је један од основних принципа у одрживом управљању водама као што је захтевано Оквирном директивом о водама ЕУ и Оквирном споразумом о сливу реке Саве (FASRB). У циљу упознавања шире јавности, консултација и активног учешћа заинтересованих страна у току припреме Другог плана управљања сливом реке Саве (Sava RBMP), припремљен је привремени преглед Значајних питања управљања водама (SWMIs) у сливу реке Саве и доступан је овде.

Привремени преглед даје кратак опис Другог плана управљања сливом реке Саве, структуриран у складу са значајним питањима управљања водама и другим питањима од потенцијалног значаја за цео слив. Он даје преглед Значајних питања управљања водама која треба да буду обрађена у Другом плану управљања сливом реке Саве, узимајући у обзир напредак у спровођењу Програма мера које су идентификоване у Првом плану управљања сливом реке. Он такође даје нове податке и сазнања који се односе на друга питања која могу бити укључена у процес израде Другог Плана управљања сливом реке Саве, уколико буду препозната као Значајна питања управљања водама на нивоу целог слива.

Овим путем би желели да Вам упутимо позив да прегледате документ, и доставите своје коментаре и сугестије путем обраcца на е-маил адресу: isrbc@savacommission.org. најкасније до 20. октобра 2016. Образац је доступан овде. Ваше примедбе биће узете у обзир приликом финализације документа као основе за развој следећег Плана управљања реком Савом укључујући и Програм мера.

Желели би да Вам се захвалимо на сарадњи!
План обележавања